Postup online objednávania:

  1. registrácia pacienta - povinné pre online objednávanie (v sekcii registrácia pacientov)
  2. na základe vašej registrácie pacienta vám systém zašle na vami uvedený email vaše heslo
  3. v sekcii "online objednávanie" si vyberiete deň a čas objednania - kliknete na vybraný termín
  4. zadáte meno (váš email) a systémom pridelené heslo
  5. potvrdíte záväznú objednávku

Dôležité :

  1. v reálnom čase môžete mať iba jednu objednávku (tj, po uplynutí termínu objednávky sa môžete objednať opäť)
  2. v prípade, že chcete svoju objednávku zrušiť, prosím kontaktujte sestru gynekologickej ambulacie na tel. čísle uvedenom v kontaktoch